Neden Tayçed ?

. Atık yönetimi sektörü, kendi içerisindeki alt sektörler bazında, kapasite (eksik/fazla) sorunları yaşamaktadır.

. Kontrolsüz ve ciddi fizibilitelere dayanmayan, dönemsel karlar peşinde koşan firma sayısı her geçen gün artmaktadır.

. Sektöre danışmanlık yapma iddiasındaki, kişi ve kurumların verdiği bilgiler standart olmadığı gibi, sorunları da çözememektedir.

. Büyük miktarlarda çıkan atıkların (cüruf, döküm kumu, büyük projeler) ekonomiye kazandırılması konusunda yeterli mesafe alınamamıştır.

. Atık sektörü, kamu denetiminin haricinde, yasallık ve güvenilirlik ile ilgili öz denetim mekanizmasından yoksundur.

. Sektöre giren veya faaliyette bulunan firmalar, yeni yatırımlar için, hedef ve ciddi finansman sorunları yaşamaktadırlar.

. Atık sektörünün yazılı olan ve olmayan kurumsal itibar göstergesi olacak ilkeleri oluşturulmalıdır. . Kamuoyunun dikkatini çekecek ortak sosyal sorumluluk projeleri hazırlanıp, kamuoyunda sektörün pozitif algısının oluşturulması ve yükseltilmesi gerekmektedir.

. Sektörün önde gelen firmaları olarak, sektörün bugünü ve geleceğine dönük aramızdaki paylaşım arzu edilen düzeyde değildir.

. Kayıt dışı olup yönetilemeyen -dolayısıyla kontrol dışı- atıkları, atık yönetimi sistemi içine yeterince çekilememektedir.

. Atığın oluştuğu andan geri kazanım ve bertarafına kadarki süreçler, sektöre verdiğimiz hizmet çerçevesinde sıralı veya aşamalı olarak hepimizi ilgilendirmektedir.

. Sektörün geleceğine yönelik ortak beklenti ve önerilerimizi dile getirebileceğimiz, sesimizi güçlü olarak duyurabileceğimiz ve sektörün çıkarlarını savunabileceğimiz ortak bir zemin bulmakta zorlanmaktayız.

Son Haberler

  • "Bu alana slogan yazılacak."TAYÇED