Dernek Üyeleri

AKADEMİ ÇEVRE

Akademi Çevre merkezi İstanbul-Tuzla’da olan 47 bin m2 alan üzerinde kurulu yüksek kapasiteli tesisinde, kendi çevre birimini bünyesinde barındıran ve konusunda uzman kadrosuyla atık üreticilerine Entegre Atık Yönetimi hizmeti sunmaktadır. Tehlikeli ve tehlikesiz türden bir çok atığın toplanması, ayrıştırılması, ara depolaması, arındırılması, işlenmesi ve geri kazanımına yönelik faaliyetlerini yönetmeliğe uygun bir şekilde yönetmektedir.

AKFEN SU

Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. (Akfen Su) , Türkiye de su ve atık su sektöründe imtiyaz projeleri geliştirmek amacıyla 2005 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir.

Akfen Su’nun misyonu, öncelikle Türkiye’nin mevcut su ve altyapı sektöründe ortaya çıkan büyük ekonomik kayıpları geri kazanmak ve halkın sürekli, güvenilir, sağlıklı su ve altyapı hizmeti almasını sağlamaktır. Şirket, yeni teknolojiler geliştirerek bu durumun devamlılığını sağlamayı ve uluslararası pazarda bu teknolojiler sayesinde güç kazanmayı hedeflemektedir.

ANEL DOĞA

Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş. 2003 yılında elektronik atık geri dönüşüm tesisi olarak kurulmuş olup “entegre” geri dönüşüm tesisi olarak faaliyetlerine 30.000 m2 alan üzerinde devam etmektedir.
AnelDoğa Elektrikli ve elektronik cihaz, ömrünü tamamlamış otomobil, uçak ve aksamları, atık kablo, atık CRT geri dönüşümünün yanı sıra tehlikeli atık ara depolama, metal işleme, atık yönetim hizmeti, atık akümülatör geçici depolaması alanlarında faaliyet göstermektedir.

ATY ÇEVRE

2014 yılında faaliyete geçen ATY Çevre ve Endüstriyel Atık Yönetimi A.Ş, sanayi kuruluşları için entegre atık yönetim hizmeti sunmaktadır. Arıtma çamuru geri kazanımı ve atıktan türetilen yakıt hazırlama konularında faaliyet göstermekte olan tesis, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu geniş yelpazede atık yönetim hizmeti vermektedir.

BENLİ

Benli Geri Dönüşüm Eskişehir merkezli Türkiye’nin önde gelen atık yönetim firmalarından biridir. Benli grubu, 1968’den beri faaliyet göstermekte olup, atık kontrolü , toplama , ayırma ,işleme, geri dönüşüm ve entegre atık yönetimi sistemleri için tümleşik ve sürdürülebilir çözümler sağlar.

Grup , 1968 den beri atık sektöründeki tecrübelerini 2007 yılında itibaren kurduğu AR-GE departmanının yaptığı bilimsel çalışmalar potasında eriterek ülkemizin atık sektörünün geleceğine yön verecek bir çok makine , proses ve sistemler geliştirmiş , fikri ve mülkiyet hakları edinmiş , bazı teknolojiler ile ilgili Avrupa’dan “know how”transferleri gerçekleştirmiş ve bunlarla ilgili çeşitli bilimsel yarışmalarda birincilikler elde etmiştir.

CHIMIREC AVRASYA

Chimirec Avrasya 2007 yılında Gebze’de kurulmuş Türkiye’nin ilk ara depolama tesislerinden biridir. Otomotiv ve sanayi sektörlerine hizmet veren şirket, ilk yıllarında %80 Fransız %20 Türk şirketi olarak faaliyet gösterirken; 2010 yılında %100 Groupe Chimirec bünyesine katılmıştır. Bu kararla beraber 2011 yılında Gebze’den Kocaeli İzmit’te taşınarak, yine ara depolama tesisi olarak faaliyetine devam etmiştir.
Sektörün ihtiyacı nedeniyle 2016 yılında yatırım kararı alınarak, Gebze’de örnek bir entegre tesis inşasına başlanmıştır. 2017 Ağustos ayında 20.000 m2 üzerine kurulu yeni tesisimize; Tehlikeli Atık Ara Depolama, Tehlikeli / Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama, Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma konu başlıklarına ait faaliyet belgesi alınarak, faaliyete başlamıştır.

HEXAGON

Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Heksagon Global’in katı atık yönetimi projelerini geliştiren ve yöneten iştiraki olarak 2008 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Katı atıkların kaynakta ayrıştırılarak toplanması, işlenmesi, geri dönüştürülmesi, biyogaz aracılığı ile elektrik ve ısı enerjisi elde edilmesi ve organik gübre üretilmesi ve değerlendirilemeyen atıkların da nihai bertarafı alanlarında faaliyet göstermektedir.

ITC

Atık geri kazanımı, bertarafı ve ıslahı konusunda yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesini sağlayan “ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri”, ITC Invest Trading & Consulting AG tarafından yürütülmektedir.

Vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu, düzenli depolama alanlarının projelendirilmesi ve işletilmesi, biyometanizasyon, gazlaştırma-yakma ile enerji üretimi, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretimi, ambalaj ve hafriyat atıklarının geri kazanımı, tehlikeli ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi gibi eş zamanlı yürütülen ıslah ve geri kazanım odaklı bir dizi faaliyetler yürütmektedir.

İSTAÇ

1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan İSTAÇ A.Ş. kurulduğu günden itibaren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde çevre yönetimi çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen faaliyetler kapsamında; evsel ve tıbbi atıkların bertarafı, endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımı, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, inşaat ve hafriyat atıklarının yönetimi, düzenli depolama sahaları kurulumu ve işletilmesi, çöp sızıntı sularının arıtılması, çöp gazından elektrik üretimi, gemiler ile deniz yüzeyinden atıkların toplanması ve bertarafı, kıyı-plaj ve dere ağzı temizliği, ana arter, meydanlar, hal ve caddelerin temizliği, organik atıklardan kompost üretimi ve geri kazanımı yer almaktadır.

İZAYDAŞ

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ), İzmit entegre çevre projesi kapsamındaki projeleri işletmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs 1996’da kurulmuştur. 1997 yılından bu yana atık kabul etmektedir.

MODERN ENERJİ

Modern Enerji, 2015 yılı içerisinde toplam 110 milyon dolar yatırımla Çorlu’da Katı Atık Yakma Tesisi’ni kurmuştur.

Tesis grup şirketlerinden Modern Karton’un kağıt üretim prosesinde ortaya çıkan kağıt atıklarını ve arıtma çamurlarını akışkan yatak teknolojisine sahip atık yakma kazanında yakarak tehlikesiz atıkların bertaraf edilmesine katkı sağlamakta ve yakılan atıkların enerjisinden üretilen buhar ve elektrik enerjisini ekonomiye kazandırarak çevreci üretim anlayışını devam ettirmektedir. Tesis, toplam 27,6 mw/s elektrik veya 100 ton/s buhar üretme kapasitesine sahiptir.

ORTADOĞU ENERJİ

40 Yıllık tecrübesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok başarılı yatırıma ve projeye imza atan Ortadoğu Grup, Ortadoğu Enerji adıyla 2007 yılında yenilenebilir enerji alanında faaliyete geçmiştir.

Ortadoğu Enerji, Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk on sırada yer alan 33,8 MW kapasiteli İstanbul/Odayeri Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi Santrali ile enerji sektörünün önde gelen firmaları arasındadır. Odayeri Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi Santrali aynı zamanda, yıllık 1 milyon ton ile dünyanın en büyük “Gönüllü Karbon Kredisi” projesi olma özelliğini de taşımaktadır.

PETKİM PETROKİMYA

PETKİM, yeniden kullanımı arttırarak atık oluşmasının önlenmesi ve atık miktarının azaltılması hususunda tüm çalışanlarla ortak hareket etmekte ve oluşan atıkların yakılabilir nitelikte olanlarını bünyesinde kurduğu merkezi arıtma tesislerinde bertaraf etmektedir. Faaliyetler sonucu oluşan atıklar, bertaraf şekillerine göre geri kazanılabilir, yanabilir, depolanabilir olmak üzere ayrı ayrı toplanmakta, lisanslı alanlarda geçici depolanmakta ve mevzuata göre atık kodu belirlenerek geri dönüşüm/bertaraf işlemlerine tabi tutulmaktadır.

RECYDİA

1951 yılında kurulan Çimentaş Grubu’nu satın alarak 2001 yılı Türkiye pazarına giriş yapan Cementir Holding, 2009 yılında Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi kurmuştur.

Recydia A.Ş., yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Çimentaş Grubu’nun bir iştirak şirketi olan Recydia A.Ş. yeni teknolojiler ve inovasyon odaklı AR-GE yeteneği ve entegre atık yönetim yaklaşımı ile “Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi” alanında hizmet vermektedir.

REMONDİS

REMONDIS Türkiye’deki başarı hikâyesine, 2007 yılında, bugüne kadar Türkiye’de bulunan en büyük atıksu arıtma tesisleri kuran müteahitlik firması, Sistem Yapı ile başladı. Ardından 2009 yılının haziran ayında REMONDIS Atık, REMONDIS’in Türkiye’deki geri dönüşüm ekonomisi aktivitelerinin ana şirketi olarak kurulmuştur.