TAYÇED

Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği

Çevre Denetimi Yönetmeliği güncellendi

Çevre Denetimi Yönetmeliği güncellendi

Yönetmelikle, 3 Nisan 2007’de yürürlüğe giren Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik, yeni yönetmeliğe derç edilerek, yürürlükten kaldırıldı. Böylece, mükerrerliğe son verilerek, çevre denetim usulleri, çevre denetim ekibinin görevleri, çevre denetim tutanağı, ihlal tespiti, idari yaptırım kararı, gemilerde ihlal tespiti gibi konular tek yönetmelik altındaHakkında daha fazlasını oku Çevre Denetimi Yönetmeliği güncellendi[…]