AKFEN SU

Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. (Akfen Su) , Türkiye de su ve atık su sektöründe imtiyaz projeleri geliştirmek amacıyla 2005 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir.

Akfen Su’nun misyonu, öncelikle Türkiye’nin mevcut su ve altyapı sektöründe ortaya çıkan büyük ekonomik kayıpları geri kazanmak ve halkın sürekli, güvenilir, sağlıklı su ve altyapı hizmeti almasını sağlamaktır. Şirket, yeni teknolojiler geliştirerek bu durumun devamlılığını sağlamayı ve uluslararası pazarda bu teknolojiler sayesinde güç kazanmayı hedeflemektedir.

ANEL DOĞA

Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş. 2003 yılında elektronik atık geri dönüşüm tesisi olarak kurulmuş olup “entegre” geri dönüşüm tesisi olarak faaliyetlerine 30.000 m2 alan üzerinde devam etmektedir.

AnelDoğa Elektrikli ve elektronik cihaz, ömrünü tamamlamış otomobil, uçak ve aksamları, atık kablo, atık CRT geri dönüşümünün yanı sıra tehlikeli atık ara depolama, metal işleme, atık yönetim hizmeti, atık akümülatör geçici depolaması alanlarında faaliyet göstermektedir.

BENLİ RECYLING TECHNOLOGIES
Benli Geri Dönüşüm

Benli Geri Dönüşüm Eskişehir merkezli Türkiye’nin önde gelen atık yönetim firmalarından biridir. Benli grubu, 1968’den beri faaliyet göstermekte olup, atık kontrolü, toplama, ayırma, işleme, geri dönüşüm ve entegre atık yönetimi sistemleri için tümleşik ve sürdürülebilir çözümler sağlar.

Grup , 1968 den beri atık sektöründeki tecrübelerini 2007 yılında itibaren kurduğu AR-GE departmanının yaptığı bilimsel çalışmalar potasında eriterek ülkemizin atık sektörünün geleceğine yön verecek bir çok makine , proses ve sistemler geliştirmiş , fikri ve mülkiyet hakları edinmiş, bazı teknolojiler ile ilgili Avrupa’dan “know how” transferleri gerçekleştirmiş ve bunlarla ilgili çeşitli bilimsel yarışmalarda birincilikler elde etmiştir.

BEYSU ATIK YÖNETİMİ

2000 yılında Denizli’de tehlikesiz metallerin geri kazanımı için kurulan Beysu Global Enerji, kurulduğu günden bu yana kendi lojistik filosunu güçlendirerek süregelen başarısını 2014 yılında 17 milyon TL civarında bir yatırımla Denizli/Pınarkent bölgesinde kurduğu tesis ile arttırmıştır.

Hali hazırda 20.000 m2 alana kurulu Pınarkent tesislerinde, alanında uzman kadrosu ile tehlikeli atıktan türetilmiş yakıt (ATY), tehlikeli atıkların ara depolanması, ATY atık çamur ön hazırlık, bazı tehlikesiz atıkların toplanması ve ayrıştırması, atık akümülatör geçici depolama, atık ön kabulü, laboratuvar hizmeti, gelişmiş lojistik ağı ve entegre atık yönetimine ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

BİOSUN Ödemiş

İzmir İlinin güneydoğusunda yer alan evsel katı atıkların değere dönüşeceği Entegre Atık Yönetim Tesisi olan Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi Beydağ, Kiraz, Tire ve Bayındır’ın da dahil olduğu geniş bir kitleye fayda sağlayacak yatırım olarak hayata geçirilmiştir. Kapasite olarak dünya ölçeği bazında ilk sıralarda yer alan BİOSUN ÖDEMİŞ, hem daha çok paydaşa hem de ülke ekonomisine katkısı bakımından önemlidir.

Günlük 1600 ton kapasiteli Biyometanizasyon Ünitesi’nin yanı sıra Gübre Ünitesi’nde işlenecek organik atıklardan, enerji değeri yüksek metan gazı, toprak iyileştirici malzeme olan kompost ve tarımda kullanılabilecek nitelikte katı organik gübre elde edilmek üzere tasarlanmıştır. Tamamen kapalı ünitelerde, negatif basınç uygulayarak koku kontrolü ile drenaj ve sızdırmazlık kontrolü sağlanmış bir altyapı sunan Biosun Ödemiş Ekay Tesisi, her anlamda doğal kaynakların korunması hedeflenerek bölgeye kazandırılmıştır.

BIOTREND ENERJİ

Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Enerji, alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma misyonunun yanı sıra, teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olma hedefiyle, 2017 yılında kuruldu. Biotrend Enerji bünyesinde, 2022 Mart ayı sonu itibariyle, 15 biyogaz, 2 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere ve ön lisansı alınmış, yapılmakta olan yatırımları ile birlikte toplam 18 tesisi bulunmaktadır. Toplam 6 bölgede, 11 ilde, 18 tesiste çöpleri elektriğe dönüştürerek, yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

2022 Mart ayı sonu itibarıyla, Biotrend Enerji’nin sahip olduğu ön lisans ve lisansların toplam gücü; 181,3 MWe seviyesinde. Bu gücün; 137,7 MW’lık kısmı biyogaz ve 43,6 MW’lık kısmı biyokütle tesislerinden oluşuyor. Bu tesislerin 2,4 MWe kurulu gücünde olan lisanssız elektrik üretim tesisi ile 2022 Temmuz ayında toplam kurulu gücü 97,8 Mwe’dir. Bu gücün 83,214 Mwe’i biyogaz santrallerinden ve 14,6 Mwe’i biyokütle santrallerinden oluşmaktadır. Tüm bu veriler ışığında şirketin sahip olduğu lisans ve ön lisans güçleri ve kurulu güç kapasitesine göre Türkiye biyokütle pazarında en büyük oyunculardan biri konumundadır.

CHIMIREC AVRASYA

Chimirec Avrasya 2007 yılında Gebze’de kurulmuş Türkiye’nin ilk ara depolama tesislerinden biridir. Otomotiv ve sanayi sektörlerine hizmet veren şirket, ilk yıllarında %80 Fransız %20 Türk şirketi olarak faaliyet gösterirken; 2010 yılında %100 Groupe Chimirec bünyesine katılmıştır. Bu kararla beraber 2011 yılında Gebze’den Kocaeli İzmit’te taşınarak, yine ara depolama tesisi olarak faaliyetine devam etmiştir.

Sektörün ihtiyacı nedeniyle 2016 yılında yatırım kararı alınarak, Gebze’de örnek bir entegre tesis inşasına başlanmıştır. 2017 Ağustos ayında 20.000 m2 üzerine kurulu yeni tesisimize; Tehlikeli Atık Ara Depolama, Tehlikeli / Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama, Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma konu başlıklarına ait faaliyet belgesi alınarak, faaliyete başlamıştır.

ECOGREEN Enerji

Ecogreen Enerji Holding, çeşitlendirilmiş yenilenebilir enerji portföyüne sahip biyogaz, biyokütle ve güneş enerji üretim yatırımlarının yanı sıra rüzgar enerji üretim alınında faaliyet gösteren ve üretim ağı en geniş şirketlerden biridir. Yüksek kapasiteli güneş ve biyogaz santralleri ile sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlamaktadır. Çevresel etkileri azaltırken temiz enerji alanında sektördeki liderlik konumunu güçlendirerek geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynamaktadır. 29 adet Güneş Enerji Santrali, 3 adet Biyogaz Enerji Santrali ve Biyokütle Enerji Üretim Santrali ile Türkiye’nin enerjisi ve ekonomisi için katma değer yaratmaktadır.

Ecogreen Enerji, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik ederken düşük karbon salımıyla çevre dostu enerji üretmektedir. Aynı zamanda dinamik yapısı ve yenilikçi yaklaşımı ile ülkemize ve yenilenebilir enerji sektörüne birçok projeye imza atmaya devam etmektedir. Enerji üretiminin yanı sıra holding bünyesindeki biyogaz ve biyokütle tesisleriyle entegreli çalışan Ecofer Gübre’nin üretim süreçleri, sıfır atık vizyonuyla tasarlanmıştır. Biyogaz ve biyokütle dayalı organik ve organomineral gübre yatırımları ile gübre pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeyi yatırım politikası olarak belirlemiştir. Her aşamada oluşan çıktı, biyogaz ve biyokütle tesislerinde fermente edilip gübre olarak temiz enerjiye dönüştürülmektedir. Türkiye’nin en yenilikçi ve teknolojik santral portföyüne sahip olan ve projeleri ile enerji sektöründe fark yaratarak, uzun vadede sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlamaktadır.

EKOVAR

EKOVAR, her türlü sanayi ve iş sektöründe faaliyette bulunan ve atık üreten kuruluşlara, tehlikeli atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmetleri vermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.

İki yıl gibi kısa bir sürede, kurduğu geri dönüşüm tesislerinde 10’dan fazla atık çeşidinin geri dönüşüm lisansını almaya hak kazanarak, kendi lisanslı araçları ile tehlikeli atık taşımacılığı ağını oluşturmuştur. 2008 yılında Ara Depolama tesisini kurmuş ve bu alanda hizmet vermektedir.

ENERGROM ENERJİ

Energrom Enerji, Türkiye’nin koşullarına uygun yenilenebilir enerji teknolojilerini araştırma, geliştirme ve uygulama konularında öncü olan bir mühendislik ve yatırım firmasıdır. Moots Investment (ABD) ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası taahhüt firmalarının sahipleriyle ortaklaşa kurulan bu şirket, yenilikçi projeler ve girişimci iş modelleriyle yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm alanlarında fark yaratmayı hedeflemektedir. Vizyonu, çevre dostu yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm çözümleriyle doğal kaynakları değere dönüştürerek ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaktır. Energrom Enerji, atıktan değere dönüştürme merkezleri ve biyogaz enerji santralleri gibi projelerle atık yönetimi konusunda da entegre bir yaklaşım benimsemekte ve sıfır atık prensibini hedeflemektedir.

Energrom Enerji, altı adet enerji santrali projesine sahiptir. Tüm projelerin hayata geçirilmesiyle toplam kurulu güç kapasitesi 18.5 MWe’ye ulaşacaktır. Ayrıca, beş adet biyogaz enerji santrali sayesinde yıllık olarak yaklaşık 50.000 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Energrom Enerji, bu projeler aracılığıyla yenilenebilir enerji üretimi konusunda önemli bir katkı sağlamakta ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaktadır.

Exitcom Recycling

1999 yılında Almanya’nın Hannover şehrinde kurulan Exitcom Recycling, 2003 yılında Türkiye’ de ki faaliyetlerine başlamış yirmi yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası alanda hizmetlerine devam etmektedir.

Türkiye’ nin ilk atık elektrikli ve elektronik ekipman (AEEE) işleme tesisi olurken aynı şekilde pil- batarya geri dönüşümü konusunda da sektöre öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra ömrünü tamamlamış araç, kartuş- toner, floresan geri dönüşüm tesislerine sahip olup bilgi güvenliği, reuse, enerji depolama sistemleri gibi günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına çözüm sunabilecek hizmetler de çatısının altında yer almaktadır.

Benimsemiş olduğu sıfır atık politikasıyla atığa hammadde gözüyle yaklaşıp şehir madenciliğinin gelişmesine, kaynakların verimli ve etkin kullanılmasına hizmet etmektedir.

Sektöründeki gelişmeleri yakından takip edip; birçok uluslararası kongre, konferansa ve fuarlara katılım sağlayarak, Avrupa Birliği projelerinde global oyuncularla partnerlik yaparak, Ar-Ge çalışmalarını edinmiş olduğu bu bilgiler doğrultusunda geliştirmekte, çağın ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

INEVA

INEVA, arıtma çamurlarını ön işleme gerek duymaksızın bertaraf edebilen ve bu proses sonucu enerji geri kazanımı sağlayan tesisler dizayn ederek, üreterek ve işleterek sürdürülebilir çevre bilinci hedefiyle faaliyet göstermektedir.

Atık bertaraf tesislerini yerli teknoloji ile üreterek, yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan INEVA, faaliyetlerine 2004 yılında başlamış olup 2008-2009 yılları arasında TÜBİTAK ile birlikte yürüttüğü AR-GE çalışmalarını tamamlayarak tesisler kurmaya başlamış olup 2016 yılında da Coşkunöz Holding bünyesine katılmıştır.

Bugüne kadar kurmuş olduğu 14 bertaraf hattı ile 1950 yılından beri faaliyet gösteren ve sektörünün öncü firmalarından olan Coşkunöz Holding’in de kattığı güçle çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

ITC

Atık geri kazanımı, bertarafı ve ıslahı konusunda yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesini sağlayan “ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri”, ITC Invest Trading & Consulting AG tarafından yürütülmektedir.

Vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu, düzenli depolama alanlarının projelendirilmesi ve işletilmesi, biyometanizasyon, gazlaştırma-yakma ile enerji üretimi, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretimi, ambalaj ve hafriyat atıklarının geri kazanımı, tehlikeli ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi gibi eş zamanlı yürütülen ıslah ve geri kazanım odaklı bir dizi faaliyetler yürütmektedir.

İSTAÇ

1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan İSTAÇ A.Ş. kurulduğu günden itibaren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde çevre yönetimi çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen faaliyetler kapsamında; evsel ve tıbbi atıkların bertarafı, endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımı, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, inşaat ve hafriyat atıklarının yönetimi, düzenli depolama sahaları kurulumu ve işletilmesi, çöp sızıntı sularının arıtılması, çöp gazından elektrik üretimi, gemiler ile deniz yüzeyinden atıkların toplanması ve bertarafı, kıyı-plaj ve dere ağzı temizliği, ana arter, meydanlar, hal ve caddelerin temizliği, organik atıklardan kompost üretimi ve geri kazanımı yer almaktadır.

İZAYDAŞ

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ), İzmit entegre çevre projesi kapsamındaki projeleri işletmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs 1996’da kurulmuştur. 1997 yılından bu yana atık kabul etmektedir.

Katek Ağaoğlu

Şirketimiz 10.500 m2 si açık alan, 3.000 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 13.500 m2 alana kurulmuştur. 2004 yılında Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetine başlamıştır.

2004 yılında Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetine başlamıştır. 2007 yılından itibaren makine ve üretim yatırımlarına hız verilmiş ve şirketin yıllık kapasitesi, 3.000 TON dan 12.000 TON a çıkartılmıştır. Ayrıca 2013 yılı sonu itibariyle SBR Rulo Kauçuk, EPDM Rulo Kauçuk ve Karo Kauçuk üretimine de başlayarak ürün yelpazesini genişletmiştir. Şirketimizin kuruluş amacı, büyük bir çevre sorunu olan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri kazanımını yapmaktır. Şirketimiz, yakma-eritme yapmadan, mekanik kırıcılarla lastikleri parçalamaktadır. Daha sonra, parçalanmış lastiğin içindeki tel ve elyaf (kord bezi) ayrıştırılarak granül haline getirilmektedir. Granül, elekler yardımıyla çeşitli ölçülerde ayrılarak, kullanıcısına göre piyasaya arz edilmektedir. Diğer aşamada ayrıştırılmış olan hurda çelik teller, haddanelere gönderilerek tekrar tel olması sağlanmaktadır.

Lagedo

Ömrünü tamamlamış̧ lastiklerin geri kazanımı amacıyla 2020 yılında kurulan LAGEDO A.Ş., Karatepe Kocaeli’nde bulunan 14.000 m² üretim tesisinde faaliyet göstermektedir.

LAGEDO Geri Dönüşüm Tesisi; yılda 21.000 ton ömrünü tamamlamış̧ Kamyon ve Otomobil lastiği- ni geri dönüştürme kapasitesine sahiptir.
Tesisi, diğer geri dönüşüm tesislerinden ayıran en belirgin özelliği tesise bütün olarak giren ömrünü tamamlamış̧ lastiklerin bütün kısımlarının ticari hale getirilebilmesidir. Bir diğer deyişle giren atık lastik kadar ticari ürün üretilmekte ve çevre dostu teknoloji ile ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

MEDCEM

Modern Enerji, 2015 yılı içerisinde toplam 110 milyon dolar yatırımla Çorlu’da Katı Atık Yakma Tesisi’ni kurmuştur.

Tesis grup şirketlerinden Modern Karton’un kağıt üretim prosesinde ortaya çıkan kağıt atıklarını ve arıtma çamurlarını akışkan yatak teknolojisine sahip atık yakma kazanında yakarak tehlikesiz atıkların bertaraf edilmesine katkı sağlamakta ve yakılan atıkların enerjisinden üretilen buhar ve elektrik enerjisini ekonomiye kazandırarak çevreci üretim anlayışını devam ettirmektedir. Tesis, toplam 27,6 mw/s elektrik veya 100 ton/s buhar üretme kapasitesine sahiptir.

ORBAY PLASTİK KAUÇUK GERİ DÖNÜŞÜM

Orbay Plastik Kauçuk Geri Dönüşüm firması 2010 yılında ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümünü sağlamak üzere kurulmuştur.

Günlük 25 ton işleme kapasitesi olan Orbay Plastik Kauçuk Geri Dönüşüm firması İzmir Torbalı bölgesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

OYAK | Çimento Enerji

OYAK Çimento, sürdürülebilirlik kavramının ana başlıklarından biri olan enerji yönetimi konusuna üst seviyede önem vermektedir. Enerji verimliliği; aynı miktardaki işi yaşam standardı, ürün kalitesi ve miktarını düşürmeden daha az enerji kullanarak yapabilmektir.

OYAK Çimento fabrikalarında, enerji verimliliğinin operasyonel faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi ve sürekli gelişim sağlanabilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile enerji başlığı altındaki tüm konular sistematik olarak takip edilerek, tesislerin enerji tüketimleri profesyonel olarak yönetilmekte, ve tüm çalışanların katılımı ile bu konudaki yetkinlikler ve bilgi birikimleri gün geçtikçe artmaktadır.

SÜREKO

Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapan Recydia Grubu’nun bünyesinde yer alan Süreko A.Ş., “Ege Bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi” için, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 09.05.2008 tarih ve 1489 sayılı “ÇED Olumlu” belgesini almıştır.

Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretimi A.Ş., Manisa’nın Kula ilçesinde 01.09.2009 tarihinde kurulmuştur. Süreko’nun önceliği atıkları geri kazanmak/geri dönüştürmek ya da atıktan enerji üretmektir.

Recydia A.Ş. ve bünyesindeki Süreko A.Ş., Türkiye’nin çimento sektöründe faaliyet gösteren saygın kuruluşlarından Çimentaş Grubu’nun iştirak şirketleridir.

TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri A.Ş.

TAYRAŞ, Kullanım Ömrünü Tamamlamış Madeni Yağların en ileri teknoloji ve sıfır atık prensibiyle, karbon ayak izi ve emisyon değerleri gözetilmek suretiyle geri dönüşümünün sağlanarak katma değeri yüksek, üstün kalite Grup II+ ve Grup III Baz Yağ üretimi yapan Türkiye’de ilk ve tek rafineri tesisidir.

Hidro-işlem teknolojisi sayesinde elde edilen üstün özelliklere sahip TIDRABASE markamız adı altında ürettiğimiz “Grup II+ ve Grup III” Baz Yağlar, madeni yağ üreticileri için performansı yüksek madeni yağ üretimlerinde piyasada arzu edilen kıymetli bir ham maddedir.

UĞUR METAL
Uğur Metal

Uğur Metal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Elektrikli ve Elektronik atıkların işlenmesine yönelik toplama ve ayrıştırma, arındırma geri kazanım kapsamında faaliyetlerini yürütebilmesi için uygunluk görüşü verdiği çok az sayıdaki firmalardan biridir.

YEŞİL GLOBAL ENERJİ

40 Yıllık tecrübesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok başarılı yatırıma ve projeye imza atan Yeşil Global Enerji, Ortadoğu Enerji adıyla 2007 yılında yenilenebilir enerji alanında faaliyete geçmiştir.

Yeşil Global Enerji, Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk on sırada yer alan 33,8 MW kapasiteli İstanbul/Odayeri Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi Santrali ile enerji sektörünün önde gelen firmaları arasındadır. Odayeri Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi Santrali aynı zamanda, yıllık 1 milyon ton ile dünyanın en büyük “Gönüllü Karbon Kredisi” projesi olma özelliğini de taşımaktadır.