Kurmuş olduğu yaygın ulusal ağ üzerinden atık yönetimi ve iklim değişikliği azaltımına yönelik bilgi, deneyim, çağdaş yaklaşım ve teknolojileri üyeleri ile paylaşmak, Ulusal atık yönetim stratejilerini destekleyen profesyonel etkinliklere destek verilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal atık yönetimi ve eylem programını destekleyen projeler geliştirmek, Sektörün gelişimine katkı sağlayan ve uluslararası işbirliklerinin önünü açan organizasyonlar düzenlemek.

Sektör Geliştirme

Derneğimiz araştırma geliştirme faaliyetleri, özgün ve yenilikçi düşünce ile planlanan projeler kapsamında hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin Atık Yönetimi sektörünün gelişmesi ve Atık Yönetimine karşı oluşan pozitif algıyı arttırma hedefiyle yol almaktadır.

Teknik Kapasite Gelişimi

Firmalar açısından teknik kapasite gelişimi ve planlanması üzerinde önemle durulması gereken bir kavramdır. İşletmeler sadece kapasiteleri ölçüsünde üretim yapabilirler. Bu nedenle işletmelerin sahip olduğu kapasitelerin en etkin bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Sektörel Yayınlar

Çevre alanında uzman ve profosyonellerin bir araya gelerek oluşturduğu TAYÇED’in önemli görevlerinden biri de sahip olduğu bu bilgileri paylaşmaktır. Bu bölümde bu amaçla yapılan yayınlar anlatılmaktadır.

Etkinlik & Sempozyum

Derneğimiz sektörel etkinliklerde yerini almaktadır. Panel ve sempozyumlara sponsor olarak destek vermektedir. Spesifik bir alan olan ve halen gelişime açık olan Çevre ve Atık Yönetimi sektörümüzün çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim ve Teknolojik İşbirlikleri

Her sektörde olduğu gibi Çevre ve Atık Yönetimi sektöründe de eğitim çok önemli bir yer almaktadır. Çevre alanında bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimizin en önemli iştigal alanlarından biri eğitim ve farkındalık diğeri ise bu alanda işbirlikleri yapmaktır.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluktaki en önemli amaç, toplumsal faydadır. Kişisel çıkarlar gözetilmeksizin toplumun ihtiyaçları ve sorunları hedef alınarak gerçekleştirilen çalışmalar gerçek bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilebilir. TAYÇED olarak Sosyal Sorumluluk Projeleri gerçekleştirilmektedir.