• Atık yönetimi sektörü, kendi içerisindeki alt sektörler bazında, kapasite sorunları yaşamaktadır.
 • Kontrolsüz ve ciddi fizibilitelere dayanmayan, dönemsel karlar peşinde koşan firma sayısı her geçen gün artmaktadır.
 • Sektöre danışmanlık yapma iddiasındaki, kişi ve kurumların verdiği bilgiler standart olmadığı gibi, sorunları da çözememektedir.
 • Büyük miktarlarda çıkan atıkların (cüruf, döküm kumu, büyük projeler) ekonomiye kazandırılması konusunda yeterli mesafe alınamamıştır.
 • Atık sektörü, kamu denetiminin haricinde, yasallık ve güvenilirlik ile ilgili öz denetim mekanizmasından yoksundur.
 • Sektöre giren veya faaliyette bulunan firmalar, yeni yatırımlar için, hedef ve ciddi finansman sorunları yaşamaktadırlar.
 • Atık sektörünün yazılı olan ve olmayan kurumsal itibar göstergesi olacak ilkelere ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Kamuoyunun dikkatini çekecek ortak sosyal sorumluluk projeleri hazırlanıp, kamuoyunda sektörün pozitif algısının oluşturulması ve yükseltilmesi gerekmektedir.
 • Sektörün önde gelen firmaları olarak, sektörün bugünü ve geleceğine dönük aramızdaki paylaşım arzu edilen düzeyde değildir.
 • Kayıt dışı olup yönetilemeyen -dolayısıyla kontrol dışı- atıkları, atık yönetimi sistemi içine yeterince çekilememektedir.
 • Atığın oluştuğu andan geri kazanım ve bertarafına kadarki süreçler, sektöre verdiğimiz hizmet çerçevesinde sıralı veya aşamalı olarak hepimizi ilgilendirmektedir.
 • Sektörün geleceğine yönelik ortak beklenti ve önerilerimizi dile getirebileceğimiz, sesimizi güçlü olarak duyurabileceğimiz ve sektörün çıkarlarını savunabileceğimiz ortak bir zemin bulmakta zorlanmaktayız.