TAYÇED Uygulamalı Atık Yönetimi Mesleki Eğitim Projesi

TAYÇED – Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği olarak “TAYÇED UYGULAMALI ATIK YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ” kapsamında üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören ve atık endüstrisine ilgi duyan öğrencilere, her biri Türkiye atık iş dünyasının lider kuruluşları olan TAYÇED üyelerinin işletmelerinde sektöre uzmanlarınca verilecek yerinde eğitim – uygulama ile atık yönetimi için yetkin genç mezunlara erişmek ve üniversitelerle işbirliği yapılarak çevre duyarlılığı konusunda yaygın etki, projeler ve etkinlikler oluşturma temel amacı ile gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere ülkemizde önde gelen üniversite temsilcileri ile belirli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Başlıca proje çıktıları:

  • Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası atık yönetimi konusunda faaliyet gösteren işletmelerde çalışma hayatlarına başlamalarını kolaylaştırmak için bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak,
    Öğrencilere çevre hukuku ve çevre mevzuatını değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerilerini kazandırmak,
  • Güncel atık mevzuatı hakkında bilgilendirmek,
  • İşletmelerde, atıkların toplanması, ayıklanması, işlenmesi, geri dönüşümü, geri kazanılması konularında yapılan faaliyetlerde öğrencilerin uygulamalı olarak katılımlarını sağlayarak sektörü ve yapılan faaliyetleri tanıtmak,
  • Öğrencilerin üniversitelerde sıfır atık yönetim sistemi, geri dönüşüm/ileri geri dönüşüm/geri kazanım çalışmaları ile ilgili köşeler oluşturmalarını ve edinilen tecrübelerini yerleşkelerde uygulayacak projeler üretmelerini sağlamak,
  • Günümüzün rekabet ortamında profesyonel hayata daha donanımlı başlayacak, özgün çözümler üretecek, projeler geliştirecek ve uygulayacak genç Çevre Mühendisi kadrosunun yetiştirilmesini sağlamak,
  • İşbirlikleriyle sosyal ve teknik projeler hazırlamak