Atık Yönetimi Sektöründe Yerlileşme ve Millileşme Sempozyumu

28 Kasım 2019 tarihinde Derneğimiz tarafından Crowne Plaza İstanbul Asia Hotel’de düzenlenen Atık Yönetim Sektöründe ‘’Yerlileşme ve Millileşme Sempozyumu’nda T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜBİTAK ve üretici firmaların temsilcileri tarafından “Yerli ve Milli Üretim” ana temasıyla konuşma ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Sektör temsilcilerini ve önde gelenlerini bir araya getirerek yoğun katılımla gerçekleştirilen Atık Yönetim Sektöründe ‘’Yerlileşme ve Millileşme Sempozyumu’’ sektörün ülke geleceği için sağladığı yararı ortaya koymuştur. Katılımcılar tarafından doldurulan anket sonuçları, sempozyumun çok başarılı olduğunu ve yerli-milli üretim hususunda sektöre ışık tuttuğunu göstermiştir. Sempozyumun gelecek yıllarda tekrar yapılması hususunda yoğun talepler olduğu görülmüştür.

Sempozyum fuaye alanında kurulan stantlar ile yerli ve milli üretim yapan firmalar ürün, hizmet ve faaliyetlerini katılımcılar ile paylaşma imkanı bulmuştur. Yeni iş imkanları ve üretim hususlarında sektörel fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Atık Yönetim Sektörü ile Makine sektörü bir araya getirilerek iki sektör arasında iş birliklerinin oluşturulmasına imkan sağlamıştır.

Yerli Ve Milli üretimi desteklemek amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz “Atık Yönetim Sektöründe Yerlileşme ve Millileşme Sempozyumu“’nda konuşmaları ile programa değer katan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz.