by yazar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp KARAHAN, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali ECER ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz CAN TAYÇED Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretlerde atık yönetimi sektörü karşılıklı bilgi alışverişi ile değerlendirildi. TAYÇED ve bakanlıklarımız arasında yakın iletişimin olduğu ve karşılıklı destek sağlanacağı ifade edildi.