by admin

10 yıldır büyüyerek devam ettiğimiz bu yolda önemli bir miladı geride bırakıyoruz. 10 yıl önce başlanan bu yolculukta sektörümüze yaptığımız katkılar bizleri memnun etmektedir. Aynı zamanda daha alınacak çok yol, yapılacak çok iş olduğunu görüyoruz.

Dünyamız, iklim krizi ve çevre kirliliği gibi hayati önem taşıyan krizlerle karşı karşıyadır. Bu krizlerin kontrol altına alınması noktasında atık ve çevre yönetimi kilit bir rol üstlenmektedir.

TAYÇED olarak, bu kilit roldeki sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm imkanlarımız ile katkı vermeye, bıkmadan usanmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.

Derneğimizin 10. Yılını kutladığımız bu günlerde, 2023 yılı için umudumuzun yüksek olduğunu belirtmek isteriz. Türkiye İklim Değişikliği Kanunun çıkarılması ve ardından yapılacak olan düzenlemeler ile birlikte atıktan elde edilen enerji, atıktan türetilmiş ham madde (ATH) ve Yeşil Mutabakat kapsamında pek çok düzenlemede avantajlı bir yıl geçireceğimizi umuyoruz.