by yazar

Atık yönetimi sektörüne değer katmak ve sözcülük etmek misyonuyla faaliyet gösteren TAYÇED (Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği) Ankara Hilton-SA’da 5.Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı aşağıdaki gündem üzerinden gerçekleştirildi;

  1. Açılış,
  2. Divan Şeçimi,
  3. Saygı Duruşu,
  4. Faaliyet Sunumu,
  5. Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının Okunması, İbra edilmesi, Müzakere ve Oylanması,
  6. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi,
  7. Dilek ve Temenniler,
  8. Kapanış

Son döneme ait faaliyet sunumu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet SARAÇ tarafından sunuldu.

Genel Kurul Toplantısı hatıra hediyelerini Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet SARAÇ takdim etti.

Dernek organ seçimi sonucunda yeni dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı                              : Muhammet SARAÇ                        (İZAYDAŞ)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı            : Galip TEKİNER                              (OYAK)

Genel Sekreter                                               : Bekir TOMBUL                              (İSTAÇ)

Sayman                                                          : Ömer BENLİ                                   (BENLİ)

Asil Üye                                                        : Betül AYDIN KÜÇÜKAY              (EKOVAR)