Hakkımızda

Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED), endüstriyel atıklar ve enerji üretimi amacıyla atıkların yönetilmesi alanlarında faaliyet gösteren lisanslı firmaların bir araya gelerek, ülkemizde çevre duyarlılığını artırmak, atık yönetimi sektörünü geliştirmek, rekabet hukuku ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, etkin atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.