Tarihçe

19 Nisan 2012 tarihinde atık sektörüne temsiliyet kazandırmak amacıyla, önemli yatırımlarla sektörde faaliyet gösteren firma yetkililerinin katılımlarıyla İstanbul Malta Köşkü’nde yapılan ilk toplantıda dernekleşme sürecinin nedenleri ve yol haritası paylaşılmış ve katılımcılarla dernekleşme konusunda tam bir görüş birliği oluşmuştur.

1 Kasım 2012 tarihinde Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği TAYÇED’in resmi kuruluş işlemleri tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.