Sektörel Yayınlar

Ev ve Ofis Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetim Planı

Proje kapsamında yaz ve kış dönemi olmak üzere atık karakterizasyon çalışmaları yapılmış, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut evsel kaynaklı tehlikeli atık yönetimi özetlenmiş, nüfus ve atık projeksiyon hesaplamaları yapılmış ve bunların ışığında oluşturulan yerel mevzuat ile uyumlu EKTA yönetim senaryoları sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştay toplantısında ele alınmıştır. Ayrıca raporda ulusal ve AB mevzuatları entegre atık yönetim sistem elemanları ve maliyetlerine de yer verilmiştir. 2016 yılında hazırlanan rapor Sıfır Atık Yönetmeliği ve Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin (GEKAP) Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında 2020 yılında güncellenmiştir.

 

Orta ve uzun vadede sürdürülebilir atık yönetimine katkı sağlamak amacıyla “Ev ve Ofis Kaynaklı Tehlikeli Atıkların (EKTA) Yönetim Planı” hazırlanmıştır.

 

Raporu indirmek için tıklayınız.