Fahri Üyelik

Derneğe maddi manevi önemli destek sağlamış bulunanlarla, çevre ve atıklarla ilgili önemli toplumsal, sosyal, bilimsel, medya ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkı veren, tüzel kişilerle, kısmen veya tamamen atık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kurumların veya yerel hizmet veren kamusal kuruluşların oluşturduğu birlikler, Fahri üyeliğe Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilirler.

Fahri Üyeler, gönüllülük esasına göre Yönetim Kurulu ile uyum içinde dernek faaliyetlerine katkı verirler.

Fahri üyelik için başvuru olabileceği gibi, Yönetim Kurulu kararıyla davet de yapılabilir.

Fahri üyeler, Genel Kurul’a katılabilir ve görüş bildirebilir, ancak dernek organlarında yer alamaz ve oy kullanamazlar. Giriş ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur. İsterlerse bağışta bulunabilirler. Fahri üyelik kararı Yönetim Kurulunca oy birliği ile alınır.

Fahri Üyeler ayrılmak istediklerinde istifa dilekçesi, üyelikten çıkarılmaları için Yönetim Kurulu kararı yeterlidir. Fahri Üyeler, hazirun cetvelinde gösterilemezler ve toplantı yeter sayısına dahil edilmezler.

Fahri Üyelik, her zaman Yönetim Kurulu’nca yeniden değerlendirilerek sonlandırılabileceği gibi, Yönetim Kurulu’nca en fazla 1 (bir) genel kurul dönemi daha uzatılabilir ve her halükarda, Fahri Üyenin üyeliğinin başlangıcından itibaren 2. Olağan Genel Kurulda kendiliğinden sona erer. Yeniden Fahri Üyelik talebi veya daveti olması durumunda, Fahri üyelik süreci işletilir.